top of page

De voordelen van een consistent merk

Merkconsistentie

Merkconsistentie is de vaardigheid om de communicatie en positionering continue in lijn te houden met de waarden en identiteit van de organisatie. Onderdelen van merkconsistentie zijn:


- De tone of voice

- De grafische elementen

- Het gebruik van slogans

- Het toepassen van de merkwaarden in uitingen en campagnes


Hoe duidelijker de patronen hiervan zijn binnen de communicatie, hoe consistenter en sterker het merk zal overkomen.Voordelen van merkconsistentie

De voordelen van merkconsistentie uiten zich op de langere termijn en zijn vooral terug te vinden in concurrentievoordeel en public relations.

De voordelen:


- Het helpt met onderscheidend vermogen

Vooral in competitieve markten moeten merken een sterke identiteit hebben en communiceren om met de doelgroep in contact te kunnen komen. Een onderscheidende positionering werkt enkel wanneer een merk deze tot leven brengt binnen communicatie.


- Het verhoogt autoriteit

Wanneer een merk een positie weet in te nemen in het hoofd van de doelgroep, zal de doelgroep dit merk zien als een autoriteit op dit gebied.


- Het helpt met het creëren van loyale klanten

Een consistent merk zorgt voor trouwe klanten. Klanten voelen zich meer aangetrokken tot merken wanneer zij zich hier op de lange termijn mee kunnen associëren. Dit werkt alleen met een strategie gebaseerd op consistentie.

257 weergaven
Ontwerp zonder titel.png
bottom of page