top of page

In 5 stappen impact maken met jouw marketingstrategie

De wereld om ons heen verandert continu en razendsnel. Denk aan de verschuivingen naar online dienstverleningen, de deeleconomie, nieuwe klantverwachtingen en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Hoe kun je met al deze veranderingen nog zorgen dat jij impact kan blijven maken?


Cruciaal hiervoor is een langetermijnvisie op jouw business met een strategisch fundament dat inspireert. Vervolgens moet je dit doorvertalen vanuit jouw marketingstrategie naar de buitenwereld. Pim van der Heide en Mikula Ristic, oprichters van strategisch marketingbureau Signatyours, delen 5 stappen voor een marketingstrategie met impact.


Allereerst is het zaak om de missie & visie scherp te stellen (1)

Voordat we naar het vermarkten van jouw businessplan gaan, is het belangrijk om bovenaan te beginnen met de missie en de visie. Dit is namelijk het gedeelte waarin jij kunt bepalen welke impact jouw bedrijf hoopt te gaan maken en welke veranderingen jij kunt bewerkstelligen om dit mogelijk te maken.


De missie is de reden waarom je als organisatie bestaat, waar je voor staat en wat je voor je klanten, partners, medewerkers en de samenleving wilt betekenen. De visie is de vertaling van de missie naar wat je concreet wilt bereiken. Om het verschil duidelijker te maken geven wij een voorbeeld van Tesla.


De missie van Tesla is om “de wereldwijde transitie naar duurzame energie versnellen”. Klinkt als een mooi initiatief, maar hoe wil Tesla dit gaan bereiken? Concreet probeert Tesla dit te bewerkstelligen door middel van de visie, namelijk om ”de wereldwijde transitie naar elektrische voertuigen te stimuleren door de meest meeslepende auto van de 21e eeuw te creëren”.


Vervolgens zoek je naar een strategische positionering in de markt (2)

Na het vaststellen van de missie en de visie kun je gaan kijken hoe je dit moet gaan positioneren in de markt. Hiervoor zijn 6 onderdelen cruciaal: de doelgroep, de alternatieven, de oplossing, trends, een marktstrategie en de marktcategorie.


In het eerste onderdeel is het zaak om de doelgroep te ontdekken, dus wie zijn de klanten die jouw bedrijf, product of dienst het meest waarderen. Vervolgens is het zaak om alle alternatieven van deze klanten in kaart te brengen. Dus niet alleen concurrenten, maar eigenlijk elk alternatief waar jouw klanten heen zouden gaan als jij er niet zou zijn.


In vergelijking met de alternatieven moet je scherp hebben waarom jij een betere oplossing biedt voor de frustraties, doelen en ambities van jouw klanten of potentiële klanten. Voorkom in deze fase de fout om alleen op het hier en nu te focussen en probeer vooral vooruit te kijken. Dit doe je door alle trends en ontwikkelingen te observeren en mee te nemen langs de assen: economie, politiek, sociaal, technologisch en duurzaam.


Nadat je dit volledig in kaart hebt gebracht, moet je een marktstrategie gaan kiezen. Hierbij maak je vooral de keuze of je gaat concurreren voor leiderschap in een bestaande markt, een subsegment kiest waarin je gaat domineren of juist een compleet nieuwe marktcategorie gaat creëren. Als deze strategie helder is, moet je dit alleen nog koppelen aan de keuze voor de juiste marktcategorie. Maak goed inzichtelijk welke kenmerken in deze categorie belangrijk zijn en waarom je juist in deze categorie gaat excelleren.


Met een goede vastlegging zorg je voor aansluiting met jouw branding, merkstrategie en identiteit (3)

De strategische positionering vormt de basis voor de keuzes in de branding, merkstrategie en identiteit. Daarnaast is het voor een toekomstbestendige business cruciaal dat er samenhang is in de keuzes tussen de strategie, strategische positionering, branding en zelfs tot aan de doorvertaling naar de business. Daarom is een goede vastlegging en documentatie van de keuzes in de strategische positionering cruciaal.


Maak hiervoor een positioneringscanvas, waarin je alle uitkomsten van de 6 bovenstaande onderdelen invult. Dit is het document waar je altijd op kunt terugvallen om te valideren welke toekomstige keuzes hierbij aansluiten.


Vervolgens is het zaak de strategische positionering door te vertalen naar de keuzes voor branding met een sterke merkstrategie en merkidentiteit. Een sterke merkstrategie en merkidentiteit zijn sinds de digitale transformatie essentieel om je online beter te kunnen profileren. Maak daarvoor een verhaal op basis van de canvas en de keuzes in branding. Daarmee kunnen de verschillende afdelingen van jouw organisatie direct aan de slag.


Vervolgens vertaal je dit door naar de business (4)

De verschillende afdelingen van jouw bedrijf moeten betrokken worden bij deze keuzes die op dit gebied gemaakt worden, omdat iedereen moet weten waar ze aan toe zijn om het maximale resultaat te behalen. Dit geldt zowel voor intern als extern gerichte afdelingen.


Laten we starten bij een duidelijk plan voor de externe communicatie. Om vanuit een sterke marketingstrategie meer business te halen, is het belangrijk om de juiste keuzes te maken in de doorvertaling naar een marketing- en communicatieplan. Een handig hulpmiddel om dit plan uit te werken is om gebruik te maken van de 4B’s, die concreet antwoord geven op de vragen: Welke kanalen zetten wij in voor welke leads? Welke uitingen gaan wij gebruiken? Wat is de gebruikelijke woordkeuze?


Ook is het voor organisaties in het digitale tijdperk steeds belangrijker om een gestroomlijnde customer journey te hebben, gericht op jouw business en jouw marketingstrategie. De uitdaging hierin is vooral om de volledige journey in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat de online customer journey naadloos aansluit op de offline customer journey. Hiervoor is het belangrijk om in elke fase, van prospect tot trouwe klant, inzichtelijk te hebben op welke manier je hiermee om moet gaan conform de gekozen marketingstrategie.


Als we meer naar interne ontwikkelingen kijken, wordt ook de product- en dienstontwikkeling geraakt door de keuzes die gemaakt zijn in de vorming van de strategie. Doorontwikkelen is cruciaal voor het voortbestaan van jouw business, de vraag is hoe je dit conform de strategie tot uitvoering brengt. Het is belangrijk dat deze ontwikkelingen aansluiten bij de keuzes, probeer daarom bij alle producten, diensten en proposities de documentatie van de strategie bij de hand te houden.


Naast de ontwikkeling van producten, diensten en proposities moet je ook denken aan de impact op een de belangrijkste resources binnen jouw bedrijf. Niet alleen moet finance betrokken zijn bij de strategie om controle te kunnen uitoefenen bij investeringen, ook moet HR betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden bij de werving en selectie van nieuw personeel. Daarnaast is het de kunst om jouw medewerkers te inspireren met de weg die jij wilt inslaan als bedrijf.


En communiceer je dit via de juiste kanalen naar de buitenwereld (5)

Een strategisch fundament moet uiteindelijk de doelgroep bereiken. Hiervoor is het in het digitale tijdperk van groot belang om te werken aan jouw online zichtbaarheid. Hoe? Door je online te profileren en vindbaar te zijn voor jouw doelgroep. Dit kun je bewerkstelligen door jouw website en social media up-to-date te houden en op de kanalen in samenspraak met PR-activiteiten te communiceren met behulp van het marketing- en communicatieplan. Zo vertel je altijd het juiste verhaal.


Zorg ervoor dat jouw impact positief is

In deze periode van grote onzekerheid en veranderingen hebben mensen behoefte aan houvast. Dit vraagt van bedrijven om leiderschap en een toekomstbestendige aanpak. Een strategisch fundament dat inspireert en waarmee je impact kan gaan maken. Wij stellen altijd de vraag: “Wat zal er gebeuren als jouw bedrijf er niet (meer) zou zijn?” Het verschil tussen beide situaties noemen wij impact. Dit kan zowel negatief als positief zijn. Het doel moet zijn om een positieve systematische verandering teweeg te brengen. Voor je medewerkers, klanten, partners en de samenleving. Dat is écht impact maken.

303 weergaven
Ontwerp zonder titel.png
bottom of page