top of page

Purpose

De consument hecht in toenemende mate waarde aan het waarom van organisaties. Dit gaat verder dan alleen geld verdienen. De consument wil weten waarom bedrijven zich inzetten en wat ze bijdragen aan de rest van de wereld.


Bedrijven kunnen deze zogenoemde purpose ook gebruiken om hun merk sterker in de markt te zetten. Het communiceren van de positieve impact die zij hebben op de omgeving en de mensen die zij bedienen geeft een goed beeld van de waarde die zij toevoegen.


Exacte cijfers over de pluspunten van het hebben van een concrete purpose verschillen per onderzoek. Toch laten de uitkomsten zien dat er wel degelijk voordelen aan hangen. Zo kan het zorgen voor meer betrokken medewerkers, het aantrekken van blijvende jonge medewerkers en het vormen van relaties op de lange termijn met klanten.

De kanttekening bij purpose is vaak dat bedrijven niet geloofwaardig zijn. Ze gebruiken purpose als een marketingtool, en slagen er niet in om de purpose ook echt op te nemen in het primaire bedrijfsproces. Hierdoor verliezen zij het vertrouwen van de consument.


Purpose is dan ook niet iets wat je achteraf bedenkt om je doelgroep voor je te winnen. Het zit in de kern van je organisatie en komt als het goed is overal in terug.

540 weergaven
Ontwerp zonder titel.png
bottom of page